Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • Zest. nowe
Konferencja na temat Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza, 13 stycznia 2016 r.

Zapraszamy na konferencję, na której zaprezentujemy najbliższe wyzwania stojące przed Agencją Rozwoju Pomorza, w tym m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 - 2020. W ramach wydarzenia przygotowaliśmy blok poświęcony Funduszom Europejskim, w którym omówimy zasady konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” skierowanym do mikro, małych i średnich firm, a także zaprezentujemy możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE w programach ogólnopolskich i międzynarodowych. Konferencja odbędzie się 13 stycznia 2016 r. w Olivia Business Centre (budynek - Olivia Four - sala konferencyjna na parterze) przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku, o godzinie 10:00. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne na temat Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza - 20 stycznia

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentujemy m.in. pełnione zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 - 2020. W ramach spotkania przybliżymy zasady konkursu nr 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” RPO WP skierowanego do mikro, małych i średnich firm, a także możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE w programach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zaprezentujemy również usługi, jakie oferujemy dla sektora MSP, w tym m.in. doradcze, szkoleniowe i informacyjne, które na bieżąco dopasowujemy do potrzeb przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej. Spotkanie organizowane jest 20 stycznia 2016 r. w Olivia Business Centre (budynek - Olivia Four - sala konferencyjna na parterze) przy Al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku, o godzinie 10:00.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie