Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia po protestach w ramach Poddzialania 1.1.1.

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi wynikami konkursów w ramach RPO WP. Na stronie internetowej zamieszczono listę projektów zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia po protestach w ramach Poddzialania 1.1.1. Wyniki konkursów TUTAJ.

  • data: 2018-07-05

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie