Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wyniki konkursu projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" RPO WP - konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu w ramach Poddzialania 1.1.1 "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne". Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 maja 2018 roku podjął uchwałę nr 461/327/18 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. Lista projektów dostępna jest TUTAJ.

  • data: 2018-05-11

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie