Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia w ramach II konkursu w Poddziałaniu 1.1.1

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów, ktore zakwalifikowaly się do oceny strategicznej I stopnia w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.1.1 (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17) poprzez ścieżkę nawigacyjną: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów /

  • data: 2018-04-05

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie