Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Od 1 stycznia 2018 roku do zestawienia znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu, dodane zostają barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek stosowania nowego zestawienia znaków zawierającego barwy RP dotyczy beneficjentów zawierających umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 r. oraz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020.

Nowy znak, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, może być stosowany wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Ponieważ nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej, w niektórych uzasadnionych przypadkach barwy RP nie będą umieszczane w zestawieniu znaków. Szczegółowe informacje o obowiązujących zasadach oznakowania projektów zawarte są w załączniku do podpisywanej przez beneficjenta umowy o dofinansowanie.

Znaki do pobrania TUTAJ oraz na www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu

 

 

  • data: 2017-12-29

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie