Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dla Beneficjentów dotyczący zmiany rachunku w ZUS

W ślad za informacją dotyczącą zmiany rachunku w ZUS uprzejmie informujemy, że z uwagi na udostępnienie przez ZUS narzędzia informatycznego pozwalającego na weryfikację indywidualnego numeru rachunku przedkładanie informacji w ww. zakresie poprzez system informatyczny  SL nie będzie konieczne.
2017.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z wprowadzanymi z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianami w zakresie dokonywania wpłat składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informujemy o konieczności przedłożenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, który obejmuje zapłatę składek ZUS po 31 grudnia 2017 r., informacji przekazanej przez ZUS o indywidualnym numerze rachunku.

Więcej informacji w zakresie wpłat składek od 2018 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl/eskladka
2017.12.07

 

  • data: 2017-12-07

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie