Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 od 9 listopada 2017 r.
Zarząd Województwa Pomorskiego 9 listopada 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020. W związku z uchyleniem regionalnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014 - 2020 zastosowanie mają obecnie Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności. Najnowsze zasady wdrażania wraz z załącznikami  i wytycznymi znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Zapoznaj się z prawem i dokumentami /
  • data: 2017-11-13

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie