Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ponad 105 mln zł na inwestycje dla pomorskich firm w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Ponad 105 mln zł  na inwestycje otrzymało 180 małych i średnich przedsiębiorców w rozstrzygniętym konkursie w ramach Poddziałania 2.2.1. Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 17 października 2017 r. przyznał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dzięki przyznanym dotacjom przedsiębiorcy będą mogli m. in. rozbudować i unowocześnić posiadaną infrastrukturę poprzez modernizację obiektów, zakup maszyn, instalacji i urządzeń, wdrożenie systemów zarzadzania, informatyzację procesów produkcyjnych.

Wybrane projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza przyczynią się do poszerzenia rynków zbytu lub palety oferowanych produktów bądź usług albo znaczącej poprawy ich jakości. Inne mają na celu poprawę efektywności firm dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Część z nich nakierowana jest na oszczędność surowców i energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Lista projektów

  • data: 2017-10-17

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie