Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Prawie 85 mln zł na utworzenie i wyposażenie laboratoriów, z których korzystać będą przedsiębiorcy

Sześć projektów pomorskich uczelni wyższych i instytutów w dniu 5 października 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji projektów powstaną laboratoria wyposażone w aparaturę badawczą, z których korzystać będą przedsiębiorcy rozwijający nowoczesne produkty i usługi. Infrastruktura badawcza powstanie w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstw i służyć będzie realizacji wskazanych w każdym projekcie istotnych dla danej branży badań.

Dofinansowane projekty:

Tytuł projektu

Beneficjent

Całkowita wartość projektu (zł)

Otrzymane dofinansowanie (zł)

Innowacyjne Centrum  zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore

Instytut Morski w Gdańsku

36 426 436,92

17 857 770,23

Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska

63 916 950,00

19 222 500,00

Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R

Politechnika Gdańska

71 098 291,99

28 828 342,34

Utworzenie Pomorskiego Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej (PLZK)

Politechnika Gdańska

5 969 943,00

3 382 236,40

Stanowisko badawcze wyposażone w RTDS (ang. RTDS – Real Time Digital Simulator) - czyli cyfrowy symulator czasu rzeczywistego, w siedzibie Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

1 500 000,00

750 000,00

Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny

25 717 300,00

14 661 700,00


Lista projektów wybranych do dofinansowania TUTAJ

  • data: 2017-10-06

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie