Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wydłużenie oceny wykonalności w ramach Działania 1.2 RPO WP

Informujemy, iż w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawców konkursu nr RPPM.01.02.00 – IP.02-22 – 001/17, planowany termin rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięty na październik br.

 

  • data: 2017-09-08

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie