Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok

W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 20 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął uchwałę nr 823/253/17 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2017 rok.

Harmonogram zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2017 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.

  • data: 2017-07-24

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie