Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana przepisów w zakresie pomocy publicznej

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wprowadzające zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. pomocy na szkolenia, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, pomocy dla regionalnych portów lotniczych, morskich oraz śródlądowych oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej dla dużych przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014 - 2020

  • data: 2017-06-29

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie