Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 2.2.1

Infromujemy, że na naszej stronie internetowej dostępna jest lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 2.2.1 w ramach konkursu RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17. Lista dostępna jest tutaj.

  • data: 2017-03-29

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie