Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników w ramach Działania 1.2 RPO WP 2014 - 2020

Informujemy, że w związku ze zmianą Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020 w dniu 31 stycznia 2017 r. zaktualizowano Regulamin konkursu i załączniki. Wprowadzone w Regulaminie Konkursu zmiany mają charakter korzystny dla składających projekty i nie będą skutkować ich nierównym traktowaniem.Najnowsze dokumenty obowiązują od 2 marca 2017 r. Zmian dokonano w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiany zostały wprowadzone w:

 • Regulaminie konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
 • Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)
 • Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (dokument został zaktualizowany w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko)
 • Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (wprowadzono zmiany redakcyjne)

Podkreślamy, że wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami muszą być przygotowane i złożone w konkursie w oparciu o najbardziej aktualne dokumenty obowiązujące na dzień składania wniosku. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.

Ogłoszenie konkursu TUTAJ
 

 • data: 2017-03-03

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie