Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Ważny komunikat dla zainteresowanych aktualnie trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP

Informujemy, że zmianie ulegną dokumenty w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, dotyczące konkursu dla firm w ramach Poddziałania 2.2.1. W związku z wprowadzoną 31 stycznia 2017 r. nową wersją Zasad Wdrażania, zmienią się załączniki w trwającym obecnie naborze wniosków o dofinansowanie. Nowe wzory dokumentów zostaną ostatecznie przyjęte na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego (ZWP) w przyszłym tygodniu. Zamieścimy je niezwłocznie na stronie internetowej. Podkreślamy, że wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami muszą być przygotowane w konkursie i złożone w najbardziej aktualnych na dzień składania wniosku dokumentach. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.

  • data: 2017-02-08

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie