Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej dla konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO WP

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zamieszczono listę wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia z Poddziałania 1.1.1 w ramach konkursu RPPM.01.01.01-IP.00-22-001/16.

Więcej: Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Skorzystaj z Programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Wyniki konkursów

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie