Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wydłużenie oceny wykonalności w konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 do 20 stycznia 2017 r.

Informujemy, iż w związku z zapewnieniem prawidłowości oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPPM.01.01.01-IZ.00-22-001/16, w tym m.in. zaangażowaniem w ocenę ekspertów zewnętrznych, ocena wykonalności zostaje wydłużona do 20 stycznia 2017 r.

  • data: 2016-12-16

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie