Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Planowane zmiany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. informuje iż obecnie trwają prace nad dostosowaniem wytycznych programowych  w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz udzielania zamówień do znowelizowanych wytycznych horyzontalnych.

Najnowsze zmiany zakładają  m.in. zniesienie obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy PZP zapytań w Dzienniku  Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość  przekracza  próg określony  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w  zakresie publikacji  w Dzienniku Urzędowym UE  pozostawiona została do decyzji Beneficjenta. Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego zaktualizowanej wersji wytycznych programowych powinno nastąpić najpóźniej w I połowie grudnia br.

Więcej informacji pod adresem :
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-s

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie