Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dotyczący dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosków o dofinansowane w ramach działania 2.2.1.

W związku z coraz liczniej napływającymi pytaniami od przedsiębiorców dotyczącymi kolejnego naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, informujemy, iż zaświadczenie, orzeczenie czy też certyfikat o innowacyjności nie był i na chwilę obecną, nie będzie wymaganym dokumentem w procesie aplikowania o środki unijne w ramach tego Poddziałania. Lista wymaganych załączników do wniosku ostatecznie będzie określona w regulaminie konkursu.

  • data: 2016-11-21

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie