Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020

Rozstrzygnięto konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP, w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się w okresie od 1 lutego do 15 marca 2016 r. Dotację przyznano 100 projektom o wartości ogółem ponad 136 mln pln, w tym dofinansowanie UE w wys. ponad 52 mln.

Wyniki konkursów>>>

  • data: 2016-10-27

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie