Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wydłużenie oceny wykonalności dla projektów złożonych w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020

Informujemy, iż w związku z dużą ilością wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPM.02.02.01-IZ.02-22-001/16 Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 oraz dużą liczbą wymaganych dodatkowych wyjaśnień do wniosków, ocena wykonalności zostaje wydłużona do 10 października 2016 r. Jednocześnie informujemy, że ocena strategiczna jest dokonywana równolegle z oceną wykonalności.

  • data: 2016-09-13

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie