Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dla wnioskodawców konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP - ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Uprzejmie informujemy wnioskodawców składających wnioski do aktualnie trwającego konkursu dla Poddziałania 2.2.1, że wnioski muszą być złożone („wysłane”) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych najpóźniej do 15 marca 2016 do godziny 23.59 (po tym czasie GWA nie pozwoli na złożenie wniosku w systemie). Wnioski w wersji papierowej należy złożyć osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. do 15 marca do godziny 15.00 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego, która nie może być późniejsza niż 15 marca 2016 roku).

  • data: 2016-03-10

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie