Wiadomości

Czerwcowe wezwanie konkursowe z dodatkowymi środkami

Informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków  na dofinansowanie projektów złożonych w  przeprowadzonym w czerwcu br. przez ARP naborze  wniosków. Pomorskie firmy, które złożyły wnioski w tym naborze mogły pozyskać nawet do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19. Aktualnie, pula środków na dofinansowanie wynosi około 50 mln zł (kwota uzależniona od miesięcznych limitów kontraktacji).  

Nabór spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i został zakończony po przekroczeniu alokacji o 100 % tj. 60 mln zł. Wpłynęło 325 projektów, a 162 przekroczył zaplanowaną pierwotnie kwotę na dofinansowanie w wysokości 30 mln zł

Nabór wniosków o dofinansowanie był realizowany w trybie nadzwyczajnym. Zgodnie z regulaminem projekty, które zyskały pozytywną ocenę wykonalności są niezwłocznie wybierane do dofinansowania (z uwzględnieniem pierwszeństwa przyznania środków od miejsca na Liście wniosków).

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wsparcia oraz dofinansowania jak największej liczby firm  Zarząd  Województwa Pomorskiego podjął decyzję  o uzupełnieniu puli środków na dofinansowanie złożonych już projektów. Została ona zwiększona do kwoty około 50 mln zł z uwzględnieniem dostępnego limitu ustalanego na dany miesiąc, który jest uzależniony m.in. od zmiany kursu euro. 

To bardzo dobra wiadomość dla firm, które znalazły się poniżej 162 miejsca na liście złożonych w czerwcu wniosków o dofinansowanie projektów niwelujących skutki COVID-19 w branży przemysłu „czasu wolnego”.

  • data: 2020-10-01

Wstecz