Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wybrano operatora pomorskiego systemu dofinansowania zakupu usług B+R

9 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs  nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-004/19 na operatora systemu wsparcia dla przedsiębiorstw zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe, wybierając do pełnienia tej roli Excento Sp. z o.o., spółkę celową, której 100% właścicielem jest Politechnika Gdańska. Partnerami operatora w tym przedsięwzięciu są Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o., spółka celowa, której 100% właścicielem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, Techtransbalt Sp. z o.o., której głównym udziałowcem jest Uniwersytet Gdański oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza reprezentująca samorząd gospodarczy. 

Partnerzy dysponują łącznie kilkudziesięcioma ekspertami – naukowcami z różnych dziedzin, którzy będą wspomagać przedsiębiorców aplikujących o granty oraz weryfikować ich plany i pomysły badawczo-rozwojowe. 

Operator zaoferuje przedsiębiorcom bezzwrotne wsparcie w formie grantów w wysokości do 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług badawczo-rozwojowych (B+R), świadczonych przez wybranego przez przedsiębiorcę usługodawcę. Oprócz przyznawania grantów system wsparcia będzie oferował przedsiębiorcom dodatkową pomoc. Będą dostępne wstępne konsultacje, pomagające sprecyzować zakres potrzebnej usługi oraz zidentyfikować potencjalnego usługodawcę. Zostanie stworzony regularnie aktualizowany katalog dziedzin badawczych oraz potencjalnych usługodawców, których oferta będzie weryfikowana przez operatora systemu.

Projekty badawczo-rozwojowe obarczone są większym ryzykiem niż innego rodzaju projekty realizowane przez przedsiębiorstwa, co stanowi często czynnik zniechęcający do ich podejmowania i realizacji. Grant pozwoli obniżyć to ryzyko, dzięki dofinansowaniu możliwości zweryfikowania pomysłu firmy poprzez przeprowadzenie wstępnych badań i dostarczenie kompetentnej wiedzy eksperckiej wybranego usługodawcy odnośnie perspektyw rynkowego wdrożenia danej technologii w postaci produktu czy usługi. Dzięki usłudze B+R sfinansowanej przy pomocy grantu oraz dodatkowemu wsparciu operatora systemu i partnerów, przedsiębiorca będzie mógł w kolejnym kroku przejść do realizacji prac B+R w pełnym wymiarze, z własnych środków lub ubiegając się o inne źródła dofinansowania, w tym te, które będą dostępne z funduszy europejskich w latach 2021-2027.   

Dofinansowanie unijne projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw" w kwocie blisko 18,7 mln zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki konkursu TUTAJ.

  • data: 2020-07-10

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie