Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Komunikat dla wnioskodawców wezwania konkursowego dla mikro i małych firm z obszaru czasu wolnego

W związku z licznymi telefonami od Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborze nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20 uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej rozpoczęła się ocena weryfikacji warunków formalnych złożonych wniosków. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek adresów e-mail podanych we wniosku, gdyż ewentualne prośby o uzupełnienia będą wysyłane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

  • data: 2020-07-02

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie