Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok- aktualizacja

Informujemy, że 13 lutego 2020 r. zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym w ramach RPO WP na 2020 rok. Z nową wersją dokumentu można zapoznać poprzez ścieżkę Fundusze Europejskie/RPO WP 2014-2020/Skorzystaj z Programu/Harmonogram naborów wniosków

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie