Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

  • dni otwarte
UWAGA! Zmiana terminu Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zmianie uległ termin Dni Otwartych Funduszy Europejskich w 2020 rokuTegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2020 roku. 

DOFE to ogólnopolska akcja, która promuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie społeczeństwu efektów swoich projektów w postaci specjalnej, korzystnej oferty np. darmowe wejście, zniżka lub zwiedzanie zaplecza niedostępnego na co dzień dla odwiedzających.

Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji projektu w całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim. 

Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia swojego wizerunku poprzez udziału w dużej akcji. DOFE corocznie skupia  prawie setki wydarzeń, które łącznie odwiedzają tysiące uczestników. Akcja zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną.

To co wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji to wydarzenia w miejscach niekoniecznie związanych z rozrywką i relaksem. Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, parków technologicznych, zakładów produkcyjnych, a nawet oczyszczalni ścieków najbardziej przyciągają uczestników.

W ramach promocji DOFE przygotowany zostanie spot radiowy oraz spot video (emisja w TV, internecie i środkach komunikacji miejskiej). Ponadto przeprowadzona zostanie kampania typu outdoor (np. citylighty na wiatach przystankowych, billboardy, plakaty). Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów promocyjnych.

Informacja na temat DOFE będzie silnie promowana w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram (konkursy, plebiscyty), w kampaniach bannerowych w internecie oraz na stronach internetowych zarządzanych przez Ministerstwo. 

Jako uzupełnienie DOFE 2020 organizatorzy zaplanowali przygotowanie albumu, w którym pokazana zostanie skala zmian, jakie zaszły w poszczególnych regionach Polski dzięki wsparciu z FE, ciekawostki na temat regionów oraz wybrane najciekawsze projekty (łącznie co najmniej 48 projektów) dofinansowane z UE – przede wszystkim beneficjentów, biorących udział w DOFE. Uzupełnieniem papierowej publikacji będą filmy promocyjne o długości ok. 1 minuty pokazujące każdy z opisanych projektów. 

Jeżeli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, służymy pomocą i radą. Koordynatorem pomorskich DOFE jest Anna Lenczowska z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, tel. 58 326 84 05, email: a.lenczowska@pomorskie.eu

Atrakcje Beneficjentów zgłaszane będą za pośrednictwem portalu DOFE https://dniotwarte.eu/

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie