Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

  • -

 

Termin: 18.11.2015 (Środa), godz. 09:00-11:00

 

Tytuł: „Kompetencje w organizacji, czyli jak osiągać cele biznesowe”

 

Opis:

 

To dwugodzinne spotkanie na temat wyłaniania, opisywania, oceniania i rozwijania kluczowych kompetencji w firmie. Podczas seminarium uzasadniam dlaczego warto budować systemy zarządzania przez kompetencje, a także pokazuję, jak w prosty sposób taki system stworzyć. Zakres tematyczny obejmuje informacje na temat:

- czym są kompetencje zawodowe

- jak wybrać kompetencje kluczowe

- proste sposoby oceny poziomów kompetencji

- metody rozwijania kompetencji

 

Zaprezentowane zostanie również narzędzie przygotowane przez ARP tj. Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji, które dotyczy wyznaczania kluczowych kompetencji dla firmy w odniesieniu do jej celów strategicznych oraz oceny kompetencji pracowników. Wszystko zaczyna się od wyznaczenia celów strategicznych przedsiębiorstw za pomocą analiz biznesowych i strategicznych.  W odniesieniu do celów wyznaczane są kompetencje, które zostały pogrupowane w kompetencje osobiste, społeczne, zawodowe i menadżerskie. Za pomocą gotowych testów, firma może określić pożądany poziom tych cech w skali od 1 do 5. Następnie testy wypełniają pracownicy i otrzymujemy poziom kompetencji rzeczywisty, który zestawimy z poziomem kompetencji oczekiwanym. Rozbieżności są miejscem, gdzie należy zastanowić się nad ścieżką rozwoju dla pracowników tj. szkoleniami, mentoringiem, coachingiem, bądź samodzielnym zgłębianiem wiedzy z danej dziedziny. Ocena pracownicza za pomocą tego narzędzia powinna być dokonywana cyklicznie, aby obserwować zachodzące zmiany. Znajomość kompetencji pracowników i ich poziomów pozwala na właściwy dobór stanowisk i ról w zespole, co wpływa a efektywność zespołów i osiąganie przez nich wyznaczonych celów. Usługa jest świadczona przez konsultantów ARP,  którzy posiadają szeroką wiedzę nt. prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Miejsce: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., ul. Arkońska 6 (budynek A3, parter, sala konferencyjna 005)

 

Prowadzący: Małgorzata Kamińska - Ekspert z zakresu budowania i monitorowania Systemów Zarządzania przez Kompetencje oraz Karolina Freda-Jędrzejewska, Dział Rozwoju Przedsiębiorczości, ARP S.A.

 

Formularz zgłoszeniowy:

Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na spotkanie. Seminarium jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza SA w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

 

 

***

 

Termin: 18.11.2015 (Środa), godz. 11:15-15:00

 

Tytuł: „BIZNES Z GŁOWĄ. JAK SIĘ POROZUMIEĆ GDY INNA CHEMIA?”

 

Opis:

 

Kiedy czasami zdam sobie sprawę z olbrzymich konsekwencji całkiem małych rzeczy…nie mogę odeprzeć myśli…że małych rzeczy nie ma.

Bruce Barton

 

Umiejętność prowadzenia własnego biznesu to także skuteczne porozumiewanie się z ludźmi. Niekiedy się zdarza, ze na decyzję o podjęciu współpracy  z klientem wpływa jakość zbudowanej przed chwilą relacji.

Na początku swojej drogi w biznesie zasadne wydaje się  znalezienie  odpowiedzi na pytanie :  Z jakimi osobami potrafię się dogadywać, kogo wziąć do  współpracy? Oraz których klientów potrafię przekonać do współpracy ze mną?

Warsztat „Biznes z Głową” nie tylko wskazuje narzędzia, które rozwijają umiejętność  budowania kontaktu  i radzenia sobie z oporem, ale równocześnie pokazuje błędy, które są bardzo często popełniane, gdy  nie potrafimy zjednać sobie  innych .

 

Uczestnicy warsztatu uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak budować kontakt z kimś, kogo słabo znam? Jak wzbudzić w nim sympatię do siebie?

- Jak pozyskać  w relacji kogoś, kto „nadaje na innej fali” i  jest „inny”.

 

Miejsce: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., ul. Arkońska 6 (budynek A3, parter, sala konferencyjna 005)

 

Prowadzący: Magdalena Sadowska-Pawlak, coach, Dyrektor Izby Coachingu - Oddział Pomorski

 

Formularz zgłoszeniowy:

Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na warsztat. Spotkanie jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza SA w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

 

 

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Logo Hlades Photography, firmy autora zdjęć wykorzystanych na stronie ARP
    Zdjęcia na stronie