Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Zwolnienie to ma charakter ogólny (dla wszystkich przedsiębiorców spełniających określone warunki) i może być uważane za pomoc regionalną (w zależności od konkretnych rozwiązań prawnych zawartych w uchwale gminnej). Zwolnienia są ustalane uchwałą Rada Gminy.

Stawki podatków w 2008 r.:

Maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 0,71 PLN/m2
Maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 19,01 PLN/m2

Zwolnienie z podatku od środków transportu

Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od środków transportu. Podatek dotyczy tylko ciężarówek i autobusów. Zwolnienie ma charakter ogólny (dla wszystkich przedsiębiorców spełniających określone warunki) i od kwietnia 2007 r. uznawane jest za pomoc publiczną. Zwolnienia są ustalane uchwałą Rada Gminy.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie