Banery

  • Baner Szkolenia
  • Zapytaj o Fundusze- baner
  • Invest in Pomerania

Pomorski Smart - Up

Pomorski Smart - Up

O projekcie
Agencja Rozwoju Pomorza SA, będąc koordynatorem działań inicjatywy Invest in Pomerania, realizuje usługi w projekcie „Pomorski Smart – Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście  branż priorytetowych dla województwa pomorskiego” na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt kierowany jest do młodych ambitnych ludzi, którzy nie ukończyli 30 roku życia, są bezrobotni lub pozostają bez zatrudnienia, mieszkają w województwie pomorskim, chcą rozpocząć swoją przygodę zawodową, planują podjąć pracę w pomorskich firmach z takich sektorów jak m.in.  BPO/SSC, ICT, produkcyjny.

Co można zyskać biorąc udział w projekcie?
Biorąc udział w projekcie "Pomorski Smart - Up" można poznać największych pomorskich pracodawców, którzy wspierają projekt, odbyć praktyki w najlepszych firmach z regionu, zdobyć kwalifikacje zawodowe najbardziej poszukiwane przez pomorskich pracodawców, ukończyć szkolenia dostosowane do potrzeb dynamicznie rozwijających się branż, zaplanować ściężkę rozwoju wspólnie z doradcą zawodowym. Udział w projekcie zwiększa szanse na znalezienie pracy w priorytetowych branżach województwa pomorskiego.

Szczegóły…

 

  • -