Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.18.2021 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Świadczenie usług wyszukiwania oraz wprowadzenia do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV łącznie 335 kandydatów do pracy
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-23
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2021-09-23
Data końca składania ofert: piątek 2021-10-29 godz. 08:15
Oznaczenie: ZP.18.2021
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne.

https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/40377/details

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
  data wytworzenia informacji: 2021-09-28
 • zdarzenie opublikował: Anna Bochyńska
  data dodania: 2021-09-28 10:42
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie