Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.1.2021 - zamówienie z wolnej ręki
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Zakup usług promujących województwo pomorskie i Invest in Pomerania - zamówienie w trybie z wolnej ręki
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-21
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Oznaczenie: ZP.1.2021
Szczegółowa informacja:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zawiadamia, iż zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup usług promujących województwo pomorskie i Invest in Pomerania w trakcie:

1) konferencji „Infoshare” w Gdańsku w 2021 roku,
2) cyklu wydarzeń „Tech.3camp 2021 + Pomerania Roadshow” w 2021 roku, 
3) wraz z prawem opcji do skorzystania z w/w usług również latach 2022 i 2023, 
4) cyklu wydarzeń „AI Roadshow & Conference” w 2021 roku, wraz z prawem opcji do skorzystania z tych usług w 2022 roku,
5) targi pracy „Future3” w 2022 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Silarski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-21
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2021-01-21 13:56
Załączniki:
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie