Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.26.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Wykonanie usług wsparcia w nawiązywaniu relacji biznesowych dla pomorskich mikro, małych i średnich firm
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-24 14:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-11-24
Data końca składania ofert: wtorek 2020-12-29 godz. 08:15
Oznaczenie: ZP.26.2020
Szczegółowa informacja:

https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/20008/details


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla pomorskich mikro, małych i średnich firm w zakresie dostarczania informacji o rynkach zagranicznych, badania możliwości wejścia firm ze swoimi produktami na te rynki, poszukiwania zagranicznych kontaktów biznesowych oraz wsparcia w nawiązywaniu relacji biznesowych. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 08:30 w siedzibie Zamawiającego. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zamawiającego link umożliwiający wzięcie udziału online w otwarciu ofert.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Freda-Jędrzejewska
  data wytworzenia informacji: 2020-11-24
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2020-11-24 14:11
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-14 16:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: ZP.26.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Freda-Jędrzejewska
  data wytworzenia informacji: 2020-12-14
 • zdarzenie opublikował: Barbara Merchel - Czech
  data dodania: 2020-12-14 15:58
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie