Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. uprzejmie informuje, że postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
ZP.21.2020 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa materiałów promocyjnych
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-27
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-07-27
Data końca składania ofert: piątek 2020-08-28 godz. 08:30
Oznaczenie: ZP.21.2020
Szczegółowa informacja:

Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:  dostawę materiałów promocyjnych

Link do postępowania https://arp.ezamawiajacy.pl/pn/arp/demand/notice/public/16198/details.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Kowalewska-Pahlke
  data wytworzenia informacji: 2020-07-27
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Kaparska
  data dodania: 2020-07-27 12:33
[drukuj]

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie