Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Zgłaszam przedsiębiorstwo do badania wstępnego

Badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu przez konsultanta z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Badanie składa się z dwóch części. Podczas części I konsultant:

 • przedstawi przedsiębiorstwu zasady systemu SPEKTRUM
 • poinformuje o możliwych ścieżkach otrzymania pomocy publicznej
 • pomoże w zbadaniu statusu MSP oraz ustaleniu otrzymanego poziomu pomocy de minimis
 • wskaże w formularzu informacje, będące podstawą do określenia, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne, uprawniające do udziału w projekcie systemie SPEKTRUM.

Część II Badania wstępnego prowadzona jest dla zakwalifikowanych do systemu SPEKTRUM przedsiębiorstw i ma na celu określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych oraz stopnia przygotowania do pozyskania grantu.

Dane przedsiębiorstwa

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

Czy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc de minimis w ostatnich trzech latach?
(https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary)

 


 
*

Gwiazdką oznaczono pola wymagane.


Konsultant skontaktuje się z Państwem w przeciągu 21 dni od daty zgłoszenia celem umówienia terminu badania wstępnego. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, stąd taki czas oczekiwania. Przedsiębiorcy są obsługiwani według kolejności zgłoszeń. Do złożenia wniosku formalnie wymagane jest odbyte badanie wstępne.  Ze względu na obsługiwanie zainteresowanych firm w kolejności zgłoszeń, zgłoszenie się na badanie wstępne do 12.11.2021 gwarantuje przejście badania jeszcze przed końcem zakończenia obecnego naboru wniosków.

Preaudyty (badania pogłębione), które zostaną rozpoczęte po 19 listopada nie mają gwarancji zakończenia przed końcem naboru wniosków do II konkursu grantowego. 

Zgłoszenie przedsiębiorstwa do badania wstępnego

Więcej o badaniu wstępnym:

Badanie wstępne prowadzone jest w formie wywiadu przez konsultanta z przedstawicielem przedsiębiorstwa. Badanie składa się z dwóch części. Podczas części I konsultant:

 • przedstawi przedsiębiorstwu zasady systemu SPEKTRUM
 • poinformuje o możliwych ścieżkach otrzymania pomocy publicznej
 • pomoże w zbadaniu statusu MSP oraz ustaleniu otrzymanego poziomu pomocy de minimis
 • wskaże w formularzu informacje, będące podstawą do określenia, czy dane przedsiębiorstwo spełnia kryteria formalne, uprawniające do udziału w projekcie systemie SPEKTRUM.

Część II badania wstępnego prowadzona jest dla zakwalifikowanych do systemu SPEKTRUM przedsiębiorstw i ma na celu określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zakupu specjalistycznych usług doradczych oraz stopnia przygotowania do pozyskania grantu.

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie