Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Banery

Wyraź swoje zdanie o pracy ARP S.A. - wypełnij ankietę

Newsletter

Kalendarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wszystkie wydarzenia

Banery

37183 wejść
2019.07.19 09:52

Data

22.07.2019

Galeria

Baner

Studium Akademia Coachingu Biznesowego

Opiekun merytoryczny i ekspert studium:
Piotr Ławacz

Cel:
Przygotowanie w sposób praktyczny specjalistów, którzy zdobędą kompleksową wiedzę konieczną do planowania, organizowania i przeprowadzenia sesji coachingowych. Przygotowanie uczestników kursu w zakresie prowadzenia coachingu, zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coacha i Kodeksem Etycznym International Coach Federation (ICF).

Zakres tematyczny (program):
1.Podstawy Coachingu  / Coaching w Działaniach Organizacji / Wprowadzenie do Biznesu
2.Kompetencje, Umiejętności, Narzędzia Komunikacyjne w Procesie Coachingu
3.Sesja Coachingu – Serce Procesu Zmiany
4.Kompetencje ICF: Budowanie zaufania / Obecność Coachingowa
5.Kompetencje ICF: Aktywne Słuchanie / Umiejętność Zadawania Pytań
6.Kompetencje ICF: Bezpośrednia Komunikacja / Budowanie Świadomości
7.Kompetencje ICF: Projektowanie Działań / Planowanie i Wytyczanie Celów / Zarządzanie Postępami i Zaangażowaniem
8.Organizacja i Zarządzanie Procesem Coachingu Biznesowego / Praca ze Sponsorem
9.Rozwój Coacha – Mentoring, Interwizja, Superwizja
10.Sesja egzaminacyjna

Korzyści dla Uczestników i ich firm oraz organizacji:
Studium Akademia Coachingu Biznesowego przygotowuje do prowadzenia zarówno coachingu zarządczego (executive), menedżerskiego oraz osobistego. Podczas Studium uczestnicy zdobywają doświadczenie coachingowe – prowadzą sesje instytucji akredytujących coachów, dzięki czemu słuchacze Studium mają szansę zdobyć akredytację na poziomie ACC ICF drogą Portfolio (108h zajęć w tym 84h prowadzone przez coachów ICF – 70% zajęć praktycznych).

Studium daje konkretną wiedzę i narzędzia, jak organizować projekty coachingowe w firmach i instytucjach oraz jak je powiązać z innymi procesami w celu maksymalizacji korzyści biznesowych. Ważnym efektem Studium dla uczestnika jest zbudowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Kompetencji Coachingowych zgodnie ze sztuką coachingowego zarządzania celami zawodowymi.

Metody dydaktyczne:
Zajęcia prowadzone w małej, kameralnej grupie w formie warsztatu z dużym udziałem uczestników. Prowadzący będą prezentować wiedzę w formie wykładu interaktywnego, a następnie demonstrować i modelować praktyczne zastosowanie poszczególnych narządzi coachingowych w formie autentycznych sesji coachingu z uczestnikami. Podczas zajęć dominować będą aktywizujące metody pracy grupy i ćwiczenia w mini sesjach coachingowych prowadzonych przez uczestników pod superwizją wykładowców. Zajęcia – pod względem merytorycznym – będą prowadzone zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coacha i Kodeksem Etycznym International Coach Federation, tak aby zwiększyć szanse uczestników na uzyskanie akredytacji coach ICF na drodze Portfolio– największej, międzynarodowej organizacji coachingowej.

Eksperci:

 • Piotr Ławacz – coach, psycholog, trener biznesu, Lider ICF Trójmiasto, ACC ICF;
 • Beata Gralińska – coach, psycholog, trener biznesu, PCC ICF;
 • Agnieszka Grys – coach metody CoachWise™, ekonomistka i menadżerka, PCC ICF;
 • Ewa Bareła - coach, trener, ACC ICF;
 • Inga Bielińska – coach kreatywności i grup, trener biznesu, PCC ICF;
 • Monika Zubrzycka-Nowak – coach, terapeuta, członek Zarządu i Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu;
 • Artur Negri - coach metody CoachWise™, wykładowca akademicki, mówca motywacyjny, mentor, trener biznesu, ACC ICF;
 • Jarosław Łojewski – certyfikowany coach CoachWise™, coach biznesu, doradca, trener, ACC ICF.


​Profil uczestnika:

Zajęcia są kierowane do osób chcących pracować i rozwijać się jako coach, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu biznesowego. Akademia jest też dla wszystkich którzy są  zainteresowani wprowadzaniem kultury coachingowej w swoich organizacjach.

Certyfikat: 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Akademii z wyszczególnieniem Kluczowych Kompetencji Coacha ICF, uprawniający ich do wystąpienia do ICF o uznanie godzin szkoleniowych niezbędnych w procesie akredytacji na drodze portfolio na poziomie Associated Certified Coach (ACC).

Warunki zaliczenia:

 • Obowiązkowa obecność na zajęciach (minimum 80%),
 • Realizacja prac i zadań związanych z własnym rozwojem i szkoleniem w zakresie coachingu,
 • Egzamin w formie superwizowanej sesji coachingowej.


Termin najbliższej edycji:
Rozpoczęcie Studium: I kw. 2018 r.

Koszt:

Zgłoszenia do 31 grudnia 2017r. - 6000 zł netto + 23% VAT = 7380 zł brutto/osoba
Zgłoszenia po 31 grudnia 2017r. - 6300 zł netto + 23% VAT = 7749 zł brutto/osoba

W cenie szkolenia zawiera się: profesjonalnie przeprowadzony cykl szkoleń, materiały dydaktyczne, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe.


Miejsce: 

Siedziba Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D (kompleks biurowy Olivia Business Centre)

Rekrutacja:
Ze względu na małą grupę szkoleniową liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje  data przesłania czytelnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem pod nr 58 32 33 200 lub skan  na mail: szkolenia@arp.gda.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów z przyczyn niezależnych od niego.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>


Kontakt:
Katarzyna Moszczyńska, tel.: 58 32 33 143, e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

Wspierane

wspieranePublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego