Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

[KOPIA] RODO W REKRUTACJI I ZATRUDNIENIU, szkolenie 19 października br.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym zmian prawnych odnoszących się do zagadnienia ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia (HR), które w praktyce oznaczają dla każdego pracodawcy przetwarzającego dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do wdrożenia przepisów unijnego rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe wymogi prawne dotyczące pracodawców związane z rozpoczęciem stosowania RODO.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji i zatrudnienia do nowych wymogów prawnych. Uczestnik szkolenia ponadto uzyska praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia RODO w organizacji.
 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi:
• jak prawidłowo napisać ogłoszenie o pracę, aby nie naruszyć nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
• jak przekazywać dane osobowe pracowników w ramach grupy kapitałowej oraz w sytuacji korzystania z usług outsourcingu (np. księgowość, kadry),
• jak prawidłowo sporządzić klauzulę informacyjną dla kandydata do pracy oraz pracownika,
• jak prawidłowo sporządzić umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• jakie są nowe zasady monitoringu w miejscu pracy (monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników).
 
Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest pracownikom kadry zarządzającej (managerom), pracownikom działów kadr i płac (HR), kierownikom działów personalnych oraz pozostałym osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w organizacji.
 
Zakres tematyczny:
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
1)czynności, jakie powinna podjąć organizacja zmierzające do prawidłowego wdrożenia RODO w firmie (działania wdrożeniowe) – metodologia wdrożenia RODO;
2)kluczowe zmiany i nowości wprowadzone przez RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Kodeks pracy w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności:
• podstawowe definicje RODO,
• podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu,
• zasady przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu,
• obowiązek informacyjny administratora danych w HR – klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy oraz pracowników,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy oraz pracownika - dostosowanie procesu odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych (klauzula zgody),
• powierzenie przetwarzania danych osobowych - umowa powierzenia z dostawcami usług,
• wizerunek pracownika jako dana osobowa,
• monitoring wizyjny w miejscu pracy oraz monitoring poczty elektronicznej -omówienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy i wskazanie obowiązków pracodawcy w tym zakresie,
• rejestr czynności przetwarzania w działach HR,
• wytyczne (rekomendacje) organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych w działach personalnych,
• odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – administracyjna, cywilna, karna.
 
Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA
 
Termin i miejsce:
19 października 2018 r. (9:00 – 15:00)
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre
al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk
Budynek Olivia Six, 12 piętro 
 
Koszt udziału w szkoleniu:
•  599 zł netto (+23% VAT)
Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, imienny certyfikat, bufet kawowy.
 
Dla płacących za seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
 
 
PROWADZĄCA:   
MEC. AGNIESZKA BYTOF - RADCA PRAWNY
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Bytof z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Odbyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641. Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa pracy i ochrony danych osobowych, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR) tj. mediacji i arbitrażu. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzonego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza we współpracy z Pracodawcami Pomorza w sprawach gospodarczych. Posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych oraz w reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Przeprowadza audyty prawne przedsiębiorstw oraz tworzy i wdraża procedury w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych (RODO). Wykładowca dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor publikacji eksperckich z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.
 
KONTAKT:
Karolina Kwiatkowska tel.: (58) 32 33 113, e-mail: karolina.kwiatkowska@arp.gda.pl

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie