Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

SPEKTRUM – bezpłatne webinaria informacyjne na temat projektu - 31 lipca

Jak otrzymać dofinansowanie dla firmy na zakup specjalistycznej usługi doradczej? Kiedy firma może ubiegać się o grant na usługi niwelujące skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2? Jakie są warunki złożenia przez firmę wniosku o dofinansowanie? Jak przebiega proces akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi doradcze na rzecz firm?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania, zapisz się na bezpłatne webinarium poświęcone projektowi grantowemu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.


WEBINARIUM DLA MSP 
Webinarium informacyjne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z siedzibą w województwie pomorskim odbędzie się w piątek 31 lipca o godz. 9.00. Zainteresowanych udziałem w webinarium zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem formularza: https://arp313.clickmeeting.pl/spektrum-otwieramy-wachlarz-mozliwosci-dla-pomorskich-firm-spotkanie-dla-msp/register

WEBINARIUM DLA IOB 
Webinarium dla Instytucji Otoczenia Biznesu (m.in. firm świadczących specjalistyczne usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw) odbędzie się tego samego dnia, w piątek 31 lipca o godz. 12.00. Udział w webinarium możliwy po rejestracji za pośrednictwem formularza: https://arp313.clickmeeting.pl/spektrum-otwieramy-wachlarz-mozliwosci-dla-pomorskich-firm-spotkanie-dla-iob/register


Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat udziału MSP oraz firm świadczących specjalistyczne usługi doradcze w systemie SPEKTRUM zostały umieszczone na stronie arp.gda.pl/spektrum, udzielane są także pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

Granty w systemie SPEKTRUM będą przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza projektu, który jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł, z czego prawie 17 mln zł to środki unijne.

  • data: 2020-07-22

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie