Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy – jak, dla kogo, najczęściej popełniane błędy we wnioskach

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie ze Środków Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  na ochronę miejsc pracy. Wnioski należy składać  do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na którego stronie znajdują się pełne informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wzory dokumentów – www.wupgdansk.praca.gov.pl.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, przyjętej w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2.0", z możliwości uzyskania dofinansowania do wypłat pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wsparcie z Funduszu mogą także uzyskać organizacje pozarządowe oraz państwowe osoby prawne Więcej informacji na temat tej zmiany przepisów tutaj.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

  • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie