Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Uproszczenia dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o możliwych uproszczeniach w realizacji projektów.

 1. Zaliczki (na wydatki na kolejne 90 dni)
 2. Refundacja wydatków w pierwszej kolejności w 100% z EFRR/EFS, a następnie rozliczenie wydatków z wkładu własnego
 3. Weryfikacja ex-ante prawidłowości aneksów z wykonawcami przedłużających wykonanie zamówień (wykorzystanie istniejących przesłanek lub siła wyższa)
 4. Uproszczona weryfikacja wniosków o płatność i kontrola projektów „zza biurka"
 5. Indywidualne zmiany w harmonogramach i ewentualne wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów
 6. Indywidualne zmiany - zmniejszenia zakresów rzeczowych w projektach
 7. Wydłużenie terminów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie (uelastycznienie terminów i formy składania uzupełnień i wyjaśnień)

Więcej www.rpo.pomorskie.eu

 

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie