Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Tarcza antykryzysowa dla projektów cyfrowych realizowanych ze środków UE.

Centralny Ośrodek Informatyki – POPC Wsparcie poinformował, że 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa m.in. wydłuża okres realizacji toczących się projektów o 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możemy je prowadzić nawet jeszcze dłużej.

Co należy wiedzieć

 • wszystkie projekty realizowane na podstawie umowy o dofinansowaniu lub porozumienia mają wydłużony termin realizacji o 90 dni
 • możesz wydłużyć termin realizacji powyżej 90 dni tylko w uzasadnionych przypadkach. Realizacja projektów nie może jednak trwać dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
 • terminy przekazania wniosków o płatność są wydłużone o 30 dni – dotyczy to terminów kończących się przed 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo ustawa pozwala między innymi:

 • uznać za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii
 • wydłużyć terminy składania wniosków o dofinansowanie w konkursach oraz terminy uzupełniania i wprowadzania poprawek w tych wnioskach
 • wprowadzić nadzwyczajny tryb wyboru projektów

Co musisz zrobić, aby wydłużyć termin realizacji projektu

 • do 90 dni – zmiany nie wymagają aneksowania umów lub porozumień o dofinansowanie. Umowa przedłuża się automatycznie. Nie wyklucza to jednak, że możesz złożyć wniosek o płatność wcześniej lub zakończyć projekt w pierwotnym terminie.
 • powyżej 90 dni – złóż do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o zmianę w projekcie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki wniosek będzie indywidualnie oceniany.

Więcej informacji: POPC Wsparcie

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie