Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Możliwość zmiany warunków spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw

W ramach wsparcia mikro, małych i średnich firm możliwe jest skorzystanie ze zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych RPO WP.

Pakiet dostępnych zmian obejmuje m.in. :

 • dodatkową co najmniej 6-miesięczna karencję w spłacie kapitału
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
 • obniżenie oprocentowania pożyczek
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Pożyczkobiorcy chcący skorzystać z tych rozwiązań powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym i złożyć wniosek. Więcej informacji: https://www.bgk.pl/…/wsparcie-z-wykorzysta…/pozyczki-unijne/

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie