Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje, 2 września br.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in. omówienie:

 • Funduszy Europejskich na projekty B+R oraz innowacje (w tym: formy wsparcia, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienia pomocy publicznej),
 • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • aktualnych konkursów dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
 • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 2 września 2015 r., w godz. 10:00 - 13:45, w następujących miejscach:

 • Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego)
 • Gdynia - w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV A - Laboratorium Innowacji Społecznych)
 • Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9)
 • Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I)
 • Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16
 • Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2015 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 31 sierpnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

 • Spotkanie w Gdańsku:punktinformacyjny@pomorskie.eu, tel.: 58 326 81 48
 • Spotkanie w Gdyni: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl, tel.: 58 323 31 06
 • Spotkanie w Wejherowie: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl, tel.: 58 572 94 52
 • Spotkanie w Słupsku: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl, tel.: 59 846 81 14
 • Spotkanie w Chojnicach: punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl, tel.: 52 334 48 47
 • Spotkanie w Malborku: punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl, tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.
UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2015-08-18

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie