Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Środa z Funduszami dla szkół i uczelni - bezpłatne spotkanie informacyjne, 7 października br.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem szkół i uczelni z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

W programie spotkań m.in.:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - wsparcie w obszarze edukacji i kształcenia zawodowego dla szkół i uczelni;

 • przegląd możliwości wsparcia dla uczelni w ramach krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa,  
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 
Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich odbędą się w środę 7 października  2015 r., w godz. 10:00 - 13:45, w następujących miejscach:

 • Sopot - w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 (Sala C2),
 • Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkania rozpoczyna się w dniu 23 września 2015 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 5 października 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Sopocie: gdansk.pife@pomorskie.eu, tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Słupsku: slupsk.pife@pomorskie.eu, tel.: 59 846 81 14

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA NABORU W PRZYPADKU ZEBRANIA KOMPLETU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH. Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2015-09-22

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie