Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce, 28 czerwca - zakończono przyjmowanie zgłoszeń
Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń zamknęłiśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie.
 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 28 czerwca 2016 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W programie szkolenia m.in. omówienie:
 • zasad aplikowania o Fundusze Europejskie,
 • planowania projektu - definiowania jego celów i zadań, tworzenia harmonogramu oraz budżetu projektu,
 • źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach:
 • -  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego,
  -  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • zasad realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

W ramach szkolenia przewidziano również część warsztatową.

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy al. Grunwaldzkiej 472D w Gdańsku (Sala 12.13 na XII piętrze).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06, do 24 czerwca  2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • data: 2016-06-14

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie