Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej” - spotkanie 7 grudnia

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 7 grudnia, poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • omówienie tematyki biznesplanu,
 • rejestracja własnej firmy - krok po kroku,
 • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
 • Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsca spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich odbędą się w środę 7 grudnia 2016 r. w godz. 10:00-13:00 w następujących miejscach:

Gdynia - w siedzibie InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, 81-372 Gdynia

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 5 grudnia 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdyni (LPI FE): gdansk.pife@pomorskie.eu, tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Słupsku (LPI FE): slupsk.pife@pomorskie.eu, tel.: 59 846 81 14

Więcej informacji o spotkaniach na stronie www.pomorskiewunii.pomorskie.eu

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie