Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!” - spotkanie informacyjne w Ustce, 27 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 27 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:

 • Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości  w ramach regionalnych i krajowych Programów Operacyjnych  – przegląd możliwości wraz z omówieniem aktualnych konkursów -  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
 • Środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – możliwości dofinansowania przedstawi Słowińska Grupa Rybacka  
 • Instrumenty finansowe na rozwój działalności gospodarczej – omówienie aktualnej oferty - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
 • Urząd Pracy bliżej pracodawców – możliwości wsparcia przedsiębiorców w 2019 roku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich czyli gdzie szukać przydatnych informacji

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 27 lutego 2019 r. w siedzibie Usteckiego Generatora Przedsiębiorczości w Budynku Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 (sala szkoleniowa I piętro), w godz. 10:00 – 12:00.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 26 lutego 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie