Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Konsultacje online dotyczące funduszy europejskich

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku wprowadzają możliwość obycia konsultacji indywidualnych na temat funduszy europejskich drogą on-line za pośrednictwem platformy click-meeting. 

Konsultanci udzielają informacji o dostępnym wsparciu z programów regionalnych i krajowych. Pomogą m.in. znaleźć finansowanie, przekażą informacje o ofercie europejskich i krajowych instrumentów pomocowych, przybliżą zmiany przepisów prawnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  mailowego w celu umówienia terminu konsultacji ONLINE:

Zachęcamy również do:

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

  • Dane spółki

    Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa


  • Galeria logotypów

  • Zdjęcia na stronie
    Zdjęcia na stronie