Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Perspektywa 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP”, spotkanie informacyjne w Słupsku, 24 lutego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

W programie spotkania m.in. omówienie założeń nowych programów:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Inicjatywy Jeremie – instrumentów zwrotnych jako alternatywy dla przedsiębiorców,

 a także

 • O czym należy pamiętać aplikując o środki unijne,
 • Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 lutego 2015 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna, I piętro), w godz. 9:00 – 11:30. 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl  do dnia 22 lutego 2015 roku lub zgłoszenie się telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.


Spotkanie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 • data: 2015-02-16

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie