Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

„Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia” - spotkania informacyjne, 9 listopada
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gdańsku i Słupsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 9 listopada, poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla instytucji ochrony zdrowia w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie instytucji ochrony zdrowia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - zakres przedmiotowy oraz kryteria wyboru projektów:
  -  działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy,
  -  działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • możliwości uzyskania wsparcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:
Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 9 listopada, w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre - budynek Olivia Six)

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 26 października 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 7 listopada 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):  gdansk.pife@pomorskie.eu, tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Słupsku (LPI FE): slupsk.pife@pomorskie.eu, tel.: 59 846 81 14

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji o spotkaniach 9 listopada na www.pomorskiewunii.pomorskie.eu

wstecz

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Agencji Rozwoju Pomorza

Dane Kontaktowe

 • Dane spółki

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000004441 | NIP 583-000-20-02 | Regon 190044530 | Kapitał zakładowy: 26 320 000 zł w całości wpłacony

Sekcja dodatkowa

 • Spółka ze 100% udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego

Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego

Oferta pozostałych Spółek Samorządu Województwa Pomorskiego


 • Galeria logotypów

 • Zdjęcia na stronie
  Zdjęcia na stronie